ارسال اين مطلب به دوستان

(( شرکت‌های نفت و پتروشیمی تابع خوزستان حساب‌ها و گردش‌های مالی را به این استان منتقل کنند ))