ارسال اين مطلب به دوستان

(( توضیحات وزارت نفت در خصوص روند اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران ))