کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

تبديل وضعیت بمعنای ارتقای جایگاه شغلی نیست!

بخشنامه وزارت نفت در خصوص تخصیص سمت مشمولین تبدیل وضعیت ایثارگران

23 شهريور 1401 ساعت 11:16

وزارت نفت بخشنامه ای در خصوص تخصیص سمت مشمولین تبدیل وضعیت ایثارگران صادر کرد.


نفت آنلاین | بخشنامه وزارت نفت در خصوص تخصیص سمت به مشمولین بند دال تبصره ۲۰ و بند واو تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۱ : در این بخشنامه ذکر شده که با توجه به مصوبه مجلس تبدیل وضعیت بمعنای ارتقای جایگاه شغلی آنها نیست!

 
◀️ نکته مهم: مشمولین قانون تفسیر بند واو ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه که در مهرماه ۱۳۹۹ تصویب شد محدودیتی در خصوص ارتقا جايگاه شغلی ندارند و محدودیتی که مجلس مصوب کرده فقط جهت مشمولین بند دال و مشمولین بند واو تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ می باشد.

تصویر بخشنامه وزارت نفت
وزارت نفت ایثارگران نفت آنلاین


کد مطلب: 27178

آدرس مطلب :
https://www.naftonline.ir/news/27178/بخشنامه-وزارت-نفت-خصوص-تخصیص-سمت-مشمولین-تبدیل-وضعیت-ایثارگران

نفت آنلاین
  https://www.naftonline.ir