تاریخ انتشارپنجشنبه ۲۵ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۶:۱۲
وزارت راه و شهرسازی جهت جبران كمبود نيروي متخصص در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته و بهره گيري از توانمندي هاي علمي و تخصصي مشمولين تحصيل كرده جهت افزايش ارتقاء شاخص هاي علمي و فرهنگي سازمان ها/ شركت ها و ادارات كل تابعه استاني نیروی امریه می پذیرد.
اخبار استخدامی | نفت آنلاین | خدمت سربازی در وزارت راه و شهرسازی
اخبار استخدامی | نفت آنلاین | خدمت سربازی در وزارت راه و شهرسازی
مدارک مورد نياز جهت ثبت نام امریه

تصوير برگه اعزام به خدمت (بدون غيبت و اعزام ماه هاي زوج)
آخرين مدرك تحصيلي تصوير كارت ملي و صفحه اول شناسنامه (كليه متقاضيان)
تصوير كارت ملي و صفحات اول و دوم شناسنامه مشمول و همسر (ويژه متقاضيان متأهل)
گواهي بنياد شهيد (مشمولان خانواده شهيد و جانباز)
گواهي با درج كد و شماره مددجو سازمان بهزيستي (مشمولان تحت پوشش بهزيستي)
گواهي كميته امداد (مشمولان تحت پوشش كميته امداد)
فرم تعهد مبني بر عدم انتساب نسبي يا سببي با كارمندان وزارت راه و شهرسازی

كليه مدارك فوق الذكر توسط سازمان /شركت و اداره كل استاني كنترل و برابر اصل مي گردد. لذا اصل مدارك ضميمه شده در سايت، بايستي تحويل سازمان /شركت و اداره كل استاني مربوطه گردد.


تذكر مهم: ثبت نام در سايت به معني پذيرش نهايي نمي باشد.
اسامي پذيرفته شدگان نهايي 15 روز قبل از تاريخ هر اعزام، در سايت وزارت متبوع( www.mrud.ir)  اعلام مي گردد.

نحوه ثبت نام نیروی امریه در وزارت راه و شهرسازی

جهت ثبت نام در سامانه امریه وزارت راه و شهرسازی کلیک کنید

https://naftonline.ir/news/26538/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

0