کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

جذب در شرکت های بین الملی نفتی حاضر در کشور عراق

استخدام متخصصین صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی در کشور عراق

18 فروردين 1401 ساعت 17:41

در این بخش فرصت های شغلی شرکت های معتبر و بزرگ نفتی حاضر در صنایع نفت و گاز عراق نشان داده می شود که از سایت معتبر انرژی جاب لاین استخراج شده است.جهت مشاهده شرایط هر عنوان شغلی بر روی لینک آن کلیک کنید.

 
Baker Hughes

 Featured Early Career Program - Field Engineering 2022 (Iraq) - location Al Basrah, Al Başrah, Iraq

04/07/2022, Baker Hughes
 Basrah, Iraq
Engineering, | Engineering | Field Engineer | English | Data analysis

--------------------------------
WRS - Worldwide Recruitment Solutions

 Featured Tool Pusher

04/05/2022, WRS - Worldwide Recruitment Solutions
 Duhok, Iraq
English | Leadership | Leadership | Management | Testing

--------------------------------
 
WRS - Worldwide Recruitment Solutions

 Featured Supply Chain Liaison Specialist - Infrastructure

03/30/2022, WRS - Worldwide Recruitment Solutions
 Duhok, Iraq
specialist | Infrastructure | Supply Chain | Arabic | English
--------------------------------
WRS - Worldwide Recruitment Solutions

 Featured Well Service ESP Technician

03/30/2022, WRS - Worldwide Recruitment Solutions
 Duhok, Iraq
technician | Service | Oil and Gas | English | Interpersonal Skills
--------------------------------
WRS - Worldwide Recruitment Solutions

 Featured Supply Chain Liaison Specialist - Construction

03/30/2022, WRS - Worldwide Recruitment Solutions
 Duhok, Iraq
specialist | Construction | Supply Chain | Arabic | English
--------------------------------
GC & Partners

 Featured Process Engineering Technical Authority - Rotation - Iraq

03/27/2022, GC & Partners
 Iraq
Process Engineering | Oil and Gas | Chemical/Process
--------------------------------
Airswift

 Featured Head of Security Support - Iraq

03/21/2022, Airswift
 Iraq
Security | Management | Planning | Planning | Coordination
--------------------------------
Baker Hughes

 Featured Service Coordinator-Surface pressure control - location Basra, Al Başrah, Iraq

03/18/2022, Baker Hughes
 Basrah, Iraq
Coordinator | Service | Arabic | English | Design
--------------------------------
Baker Hughes

 Featured Senior Service Manager - location Basra, Al Başrah, Iraq

03/18/2022, Baker Hughes
 Basrah, Iraq
Manager | Management | Service | English | Leadership
--------------------------------

 Featured Wells Civils Team Leader

03/17/2022, NES Fircroft
 Basrah, Iraq
Civil | English | Oil & Gas | Power | Management
--------------------------------

WRS - Worldwide Recruitment Solutions

 Featured Environmental Trainee Coordinator

03/17/2022, WRS - Worldwide Recruitment Solutions
 Erbil, Iraq
Coordinator | Environmental | Trainee | Oil & Gas | Project Management
--------------------------------
WRS - Worldwide Recruitment Solutions

 Featured Environmental and Waste Technician

03/17/2022, WRS - Worldwide Recruitment Solutions
 Duhok, Iraq
technician | Environmental | Waste | English | Oil & Gas
--------------------------------

 Featured Wells Civils Manager

03/17/2022, NES Fircroft
Basrah, Iraq
Manager | Management | Civil | Analytical Skills | Leadership
--------------------------------

Baker Hughes

 Featured Field Specialist - Cased Hole Completion - location Basrah, Basra Governorate, Iraq

03/16/2022, Baker Hughes
 Basrah, Iraq
specialist | completion | Field Engineer | English | Communication
--------------------------------
WRS - Worldwide Recruitment Solutions

 Featured Process Engineer

03/14/2022, WRS - Worldwide Recruitment Solutions
 Erbil, Iraq
Process Engineer | Engineering | Process | English | Software
--------------------------------
WRS - Worldwide Recruitment Solutions

 Featured Electrical Engineer

03/14/2022, WRS - Worldwide Recruitment Solutions
 Erbil, Iraq
Electrical Engineer | Engineering | Electrical | English | Power
--------------------------------
Baker Hughes

 Featured Sales Representative - Completions & Wellbore Intervention - location Basrah, Basra Governorate, Iraq

03/14/2022, Baker Hughes
 Basrah, Iraq
Completions | Sales | Oil & Gas | Collaboration | Collaboration
--------------------------------
General Electric: GE

 Featured Lead Sales/Bid Support Analyst

03/14/2022, General Electric: GE
 Baghdad, Iraq
Analyst | Bid | Sales | Arabic | English
--------------------------------
Baker Hughes

 Featured Field Specialist (Artificial Lift) - location Basra, Al Başrah, Iraq

03/13/2022, Baker Hughes
 Basrah, Iraq
specialist | Field Engineer | Testing | Communication | Communication
--------------------------------
General Electric: GE

 Featured Senior Project Manager - House no.39,Alley no.11, Area no.601, Al Amerat Villa, Baghdad, Baghdād, 61008, Iraq

03/13/2022, General Electric: GE
 Baghdad, Iraq
Manager | project manager | PROJECT | Management | Project Management

منبع آگهی استخدامی : وب سایت معتبر https://www.energyjobline.com


کد مطلب: 26480

آدرس مطلب :
https://www.naftonline.ir/news/26480/استخدام-متخصصین-صنایع-نفت-گاز-پتروشیمی-کشور-عراق

نفت آنلاین
  https://www.naftonline.ir