تاریخ انتشارچهارشنبه ۳۰ تير ۱۴۰۰ - ۰۰:۱۳
اگر این چند شرط را دارا باشید براحتی می توانید کمک هزینه ازدواج را دریافت نمایید.
کمک هزینه ازدواج زوج های جوان | نفت آنلاین
کمک هزینه ازدواج زوج های جوان | نفت آنلاین

شرایط دریافت کمک هزینه ازدواج

1️⃣ بیمه شده طی ۵ سال قبل از تاریخ ازدواج، حداقل بمدت ۷۲۰ روز سابقه کار داشته و حق بیمه این مدت را پرداخته باشد. 
2️⃣ در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد. 
3️⃣ ازدواج اول باشد. 
4️⃣ ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمی ثبت شده باشد.
 
💵 مبلغ کمک هزینه ازدواج برابر با یک ماه متوسط حقوق یا مزد بیمه شده است. 
 
برای محاسبه این مبلغ، جمع دریافتی بیمه شده (مشمول کسر حق بیمه) در آخرین دو سال قبل از ازدواج بر عدد ۲۴ (تعداد ماه ها) تقسیم می شود. در صورتیکه حاصل محاسبه کمتر از حداقل دستمزد عادی در زمان وقوع عقد ازدواج باشد، مبلغ قابل پرداخت معادل حداقل مذکور خواهد بود.
 
✅اگر زن و شوهر، هر دو دارای شرایط باشند، کمک هزینه به هر دو نفر پرداخت می شود.
 
https://naftonline.ir/news/24345/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما