تاریخ انتشاريکشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۳
توضیحات مدیر منابع انسانی حفاری در خصوص روند اجرای طرح طبقه بندی مشاغل

انتشار درخواست مخاطبین در نفت آنلاین نتیجه داد

مدیر منابع انسانی ملی حفاری در خصوص روند اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در NIDC توضیحاتی را ارائهداد.
کارکنان پیمانکاری ملی حفاری و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل | نفت آنلاین
کارکنان پیمانکاری ملی حفاری و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل | نفت آنلاین
ممبینی مدیر منابع انسانی شرکت ملی حفاری ایران : طرح طبقه‌ بندی مشاغل پیمانکاری در این شرکت براساس مشاغل فعلی، عنوان شغل، گروه شغلی و سمت های پیشنهادی جدید به زودی اجرا می شود؛در این راستا بیش از ۵۰ قرارداد خدمات پیمانکاری نیروی انسانی توسط کارشناسان مهندسی ساختار و بهره وری، منابع انسانی، روش های مالی و حقوقی و پیمان ها بازنگری شده است؛در اجرای طرح در بیش از ۳۰ قرارداد، همسان سازی سمت ها با عناوین و گروه های شغلی در واحدهای ستادی، پشتیبانی ،فنی و عملیاتی تطبیق داده و پس از مشخص شدن میزان حقوق و مزایا، مقرر شد پس از طی فرایند گردش کار در مدیریت ها و واحدهای مرتبط برای بارگذاری در احکام ذینفعان در سامانه (HRM) به مدیریت فناوری اطلاعات ارجاع شود.
 
◀️ نفت‌ آنلاین : این توضیحات پس از آن منتشر شد که نفت آنلاین روز پنجشنبه ۶ خردادماه با توجه به درخواست مخاطبین پیمانکاری شرکت ملی حفاری ایران از نماینده اهواز خواست تا به موضوع عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت‌ ملی حفاری ایران ورود کند.
 
لینک خبر درخواست پرسنل پیمانکاری حفاری از نماینده اهواز: https://naftonline.ir/news/24051
 
https://naftonline.ir/news/24075/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما