کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

نظر شما در خصوص نحوه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل

15 فروردين 1400 ساعت 22:40

این عکس نتیجه نظرسنجی یک کانال نفتی در خصوص اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت‌ های زیر مجموعه وزارت نفت را نشان می دهد.کد مطلب: 23531

آدرس مطلب :
https://www.naftonline.ir/news/23531/نظر-خصوص-نحوه-اجرای-طرح-طبقه-بندی-مشاغل

نفت آنلاین
  https://www.naftonline.ir