تاریخ انتشاريکشنبه ۵ آبان ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۲
سوال مهم یکی از کارگران در خصوص حق شیف دریافتی در ذیل پاسخ داده شده است.
پاسخ به مهمترین سوالات قانون کار | نفت آنلاین
پاسخ به مهمترین سوالات قانون کار | نفت آنلاین
✍️آیا براساس ماده ۳۶ قانون کار حق شیفت جزو دستمزد ثابت است ؟

پاسخ👇

بر اساس ماده ۳۶ قانون کار در کارگاههایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل هستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل ، مزایایی است که بر حسب ماهیت شغل در ساعات عادی کار پرداخت میگردد و در کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل هستند ، مزد گروه و پایه مزد مبنا را تشکیل می دهد .

مزد تعریف شده در ماده ۳۵ قانون کار همان است که در ماده ۳۶ قانون مزبور تحت عناوین مزد ثابت و مزد مبنا مورد اشاره قرار گرفته است و کلیه وجوه نقدی و غیر نقدی است که در مقابل انجام کار در ساعات عادی به کارگر پرداخت می گردد . 

مزایای مقرر در ماده ۵۶ قانون کار که به عنوان فوق العاده نام برده شده ، جزء مزد ثابت نبوده و در محاسبه اضافه کاری ، عیدی و پاداش و سنوات خدمت و نظایر آن منظور نخواهد شد.
https://naftonline.ir/news/19166/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما