کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

ماده ۱۰ قانون کار/قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین ، باید حاوی چه مواردی باشد؟

18 دی 1397 ساعت 0:01


۱⃣ نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد .

۲⃣حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن .

۳⃣ساعات کار ، تعطیلات و مرخصی ها .

۴⃣ محل انجام کار .

۵⃣ تاریخ انعقاد قرارداد .

۶⃣مدت قرار داد ، چنانچه کار برای مدت معین باشد .

۷⃣موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل کار ، ایجاب نماید .

✅ تبصره- در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.


کد مطلب: 13233

آدرس مطلب :
https://www.naftonline.ir/news/13233/ماده-۱۰-قانون-کار-قرارداد-علاوه-مشخصات-دقیق-طرفین-باید-حاوی-مواردی-باشد

نفت آنلاین
  https://www.naftonline.ir