تاریخ انتشارسه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷ - ۰۰:۰۱
۱⃣ نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد .

۲⃣حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن .

۳⃣ساعات کار ، تعطیلات و مرخصی ها .

۴⃣ محل انجام کار .

۵⃣ تاریخ انعقاد قرارداد .

۶⃣مدت قرار داد ، چنانچه کار برای مدت معین باشد .

۷⃣موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل کار ، ایجاب نماید .

✅ تبصره- در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.

https://www.naftonline.ir/vdcbf5b8.rhbffpiuur.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما