نفت آنلاين | اخبار نفت، گاز و پتروشيمی 15 مهر 1400 ساعت 12:30 https://www.naftonline.ir/video/25048/فیلمی-کوتاه-فلو-چاه-یک-دکل-حفاری -------------------------------------------------- در صنعت نفت هر لحظه امکان حادثه است عنوان : فیلمی کوتاه از فلو چاه یک دکل حفاری -------------------------------------------------- این فیلم به خوبی نشان می دهد که مردان پرتلاش صنعت نفت هر لحظه با انواع خطرات پیش بینی نشده مواجه هستند. متن : حادثه ای که بخیر گذشت   در صنعت نفت هر لحظه امکان حادثه است: حادثه در دکل حفاری خبر نمی کند!   فیلمی کوتاه از فلو چاه یک دکل حفاری    خدا رو شکر در این حادثه به کسی آسیبی نرسید.   این فیلم به خوبی نشان می دهد که مردان پرتلاش صنعت نفت هر لحظه با انواع خطرات پیش بینی نشده مواجه هستند.   امیدواریم هرگز در هیچ جای صنعت‌ نفت شاهد چنین حوادثی نباشیم.   ◀️فیلم ارسالی توسط مخاطبین نفت آنلاین