نفت آنلاين | اخبار نفت، گاز و پتروشيمی 5 آبان 1398 ساعت 14:56 https://www.naftonline.ir/news/19170/هزینه-معاینات-پزشکی-قبل-دریافت-دفترچه-بیمه-عهده-کسی -------------------------------------------------- عنوان : هزینه معاینات پزشکی قبل از دریافت دفترچه بیمه بر عهده چه کسی است؟ -------------------------------------------------- در بخش ذیل به سوال یکی از مخاطبین در خصوص هزینه معاینات پزشکی قبل از دریافت دفترچه بیمه پاسخ داده شده است. متن : ✍️هزینه معاینات پزشکی قبل از دریافت دفترچه بیمه بر عهده کارفرما است یا کارگر باید پرداخت کند. پاسخ👇  به استناد تبصره 5 از ماده 1 آیین نامه معاینات سلامت شغلی, پرداخت کلیه هزینه های معاینات, و اقدامات تشخیص "بر اساس تعرفه های مصوب "به عهده کارفرماست.