نفت آنلاين | اخبار نفت، گاز و پتروشيمی 2 اسفند 1399 ساعت 22:32 https://www.naftonline.ir/news/23066/زنگ-خطر-سرزمین-نفت-صدا-درآمد -------------------------------------------------- کرونا در خوزستان می‌تازد! عنوان : زنگ خطر در سرزمین نفت به صدا درآمد -------------------------------------------------- اخبار دریافتی حاکی از آن است که وضعیت کرونایی خوزستان بسیار خطرناک شده است. متن : نفت آنلاین: کارکنان نفت در استان خوزستان برای حفظ جان خود تمامی توصیه‌های بهداشتی را رعایت کنند.   علوم پزشکی اهواز: کرونای انگلیسی در سراسر خوزستان پخش شده است؛وضعیت بسیاری از شهرهای خوزستان قرمز است.   بهداشت و درمان نفت اهواز:تعداد بیماران و مراجعه کنندگان به اورژانس تنفسی بیمارستان نفت در حال افزایش است.    کارکنان صنعت نفت در استان خوزستان برای حفظ سلامتی خود و همکاران به سامانه غربالگری nocorona.piho.org مراجعه کرده و به تمامی سوالات به دقت پاسخ دهند.این سامانه ویژه کارکنان رسمی، قراردادی و پیمانکاری صنعت نفت است.   از همه کارکنان صنعت نفت خواسته می شود برای حفظ جان خود ،خانواده و همکاران تمامی پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند. .