نفت آنلاين | اخبار نفت، گاز و پتروشيمی 30 آذر 1399 ساعت 15:59 https://www.naftonline.ir/news/22570/خدمت-سربازی-آستان-قدس-رضوی -------------------------------------------------- فرآخوان جذب امریه عنوان : خدمت سربازی در آستان قدس رضوی -------------------------------------------------- آستان قدس رضوی از میان مشمولانی که تاريخ اعزام آنها ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ است، سرباز امریه جذب می کند. مشمولان نظام وظیفه از تاريخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ به مدت ۱۰ روز فرصت دارند که برای امریه شدن در این مجموعه اقدام کنند. متن : آستان قدس رضوی از میان مشمولانی که تاريخ اعزام آنها ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ است، سرباز امریه جذب می کند. مشمولان نظام وظیفه از تاريخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ به مدت ۱۰ روز فرصت دارند که برای امریه شدن در این مجموعه اقدام کنند.    برای ارسال درخواست از طريق سامانه ثبت نام متقاضيان نيروهای امريه به آدرس reg.razavi.ir مراجعه کنید.