نفت آنلاين | اخبار نفت، گاز و پتروشيمی 22 دی 1400 ساعت 9:01 https://www.naftonline.ir/news/25964/چگونه-شکایت-کیفری-اقدام-کنیم -------------------------------------------------- عنوان : چگونه برای شکایت کیفری اقدام کنیم؟ -------------------------------------------------- بسیاری از افراد امروزه نحوه شکایت کیفری در دادگاه ها را نمی دانند و در این پست در این خصوص به مختضر توضیح داده شده است. متن : اصولا زمانی که جرمی واقع میشود و فرد یا افرادی به سبب ارتکاب جرم دچار ضرر یا نقصان میشوند؛ آن زیان دیده میتواند در مرجع صالح طرح شکایت کند. شکایت برگ درخواست دادخواهی است. به زیان دیده شاکی و به مرتکب جرم متهم یا مشتکی عنه می گویند . شاکی در برگ شکوائیه ضمن درج مشخصات هویتی و اقامتگاه خود و مشتکی عنه و موضوع شکایت در قسمت توضیحات برگ شکوائیه نسبت به مشتکی عنه اعلام جرم می نماید. سپس برگ شکوائیه را از طریق یکی از دفتر خدمات الکترونیک قضائی با پرداخت هزینه دادرسی به مرجع صالح ارسال میکند. شکوائیه به دلیل داشتن جنبه کیفری ابتدا جهت انجام تحقیقات مقدماتی و جمع آوری اطلاعات به دادسرا ارجاع میگردد و پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی دادیار یا بازپرس پرونده قرار یا کیفرخواست صادر میکند. سپس پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به مرجع بالاتر یعنی دادگاه کیفری ارسال میگردد. در صورتی که شاکی نسبت به مشتکی عنه شناختی نداشته و امکان درج مشخصات هویتی وی را در برگ شکوائیه نداشته باشد و ناشناس و مجهول المکان باشد؛ باید برگ شکوائیه را مستقیما به دادسرای محل وقوع جرم ارائه دهد.