نفت آنلاين | اخبار نفت، گاز و پتروشيمی 30 آبان 1399 ساعت 23:13 https://www.naftonline.ir/news/22218/نخستین-قربانی-کرونا-وزارت-بهداشت-معاون-وزیر-استعفا -------------------------------------------------- عنوان : نخستین قربانی کرونا در وزارت بهداشت/معاون وزیر بهداشت استعفا کرد -------------------------------------------------- رضا ملک زاده معاون وزیر بهداشت با انتشار نامه ای بدلیل مدیریت غلط در وزارت بهداشت استعفا کرد. متن : به دنبال صحبت‎ها و انتقادات اخیر وزیر بهداشت از وضعیت تحقیقات سلامت، ملک زاده معاون تحقیقات وی به دلیل آنچه مدیریت پر نقص پاندمی کرونا نامید، از سمت خود استعفا کرد. دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات وزارت بهداشت در نامه ای خطاب به وزیر بهداشت گفت: کسانی می‌توانند تحقیقات پزشکی را به نقد و چالش بکشند که یک تحقیق موثر در عمر خود کرده باشند!   دیروز وزیر بهداشت با انتقاد از تحقیقات سلامت گفته بود که تمام پیش‌بینی‌ها و تخمین‌هایی که درباره کرونا دریافت کرده، اشتباه بوده است!