نفت آنلاين | اخبار نفت، گاز و پتروشيمی 15 فروردين 1400 ساعت 22:40 https://www.naftonline.ir/news/23531/نظر-خصوص-نحوه-اجرای-طرح-طبقه-بندی-مشاغل -------------------------------------------------- عنوان : نظر شما در خصوص نحوه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل -------------------------------------------------- این عکس نتیجه نظرسنجی یک کانال نفتی در خصوص اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت‌ های زیر مجموعه وزارت نفت را نشان می دهد. متن :