نفت آنلاين | اخبار نفت، گاز و پتروشيمی 25 فروردين 1401 ساعت 13:25 https://www.naftonline.ir/news/26537/ادامه-خدمت-ایثارگران-وزارت-نفت-۶۵-سالگی -------------------------------------------------- وزارت نفت موافقت کرد: عنوان : ادامه خدمت ایثارگران وزارت نفت تا ۶۵ سالگی -------------------------------------------------- وزارت نفت با ادامه خدمت ایثارگران با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی تا ۶۵ سالگی بمنظور تکمیل سنوات موافقت کرد. متن : ایثارگرانی مشمول این طرح می باشند که در سن ۶۰ سالگی دارای سنوات خدمت کمتر از ۳۵ سال باشند. تصویر نامه وزارت نفت