نفت آنلاين | اخبار نفت، گاز و پتروشيمی 4 خرداد 1400 ساعت 9:01 https://www.naftonline.ir/video/24034/فیلم-کارکنان-نفت-حال-رفع-نشتی-خطوط-لوله -------------------------------------------------- عنوان : فیلم | کارکنان نفت در حال رفع نشتی خطوط لوله -------------------------------------------------- اینجا یکی از مناطق عملیاتی نفت در خوزستان است و کارکنان در حال رفع نشتی خطوط لوله هستند. متن : طبق توضیحات ارسال شده توسط متخصصین صنعت نفت به نفت آنلاین، در اینجا واتر همرینگ یا همون ضربه قوچ رخ داده بود.   زمانی که یک توقف و یا تغییر ناگهانی در مسیر سیال اتفاق می‌افتد، یک افزایش فشار ناگهانی یا موج فشار در جریان سیال ایجاد می‌شود و سیال برگشت میخورد که این پدیده را واتر همرینگ یا ضربه قوچ می نامند.   این اتفاق باعث ترکیدن دو لاین شده بود که رفع نشتی در گرمای بی سابقه خوزستان با تلاش پرسنل صنعت نفت انجام شد.