نفت آنلاين | اخبار نفت، گاز و پتروشيمی 18 دی 1397 ساعت 0:01 https://www.naftonline.ir/news/13233/ماده-۱۰-قانون-کار-قرارداد-علاوه-مشخصات-دقیق-طرفین-باید-حاوی-مواردی-باشد -------------------------------------------------- عنوان : ماده ۱۰ قانون کار/قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین ، باید حاوی چه مواردی باشد؟ -------------------------------------------------- متن : ۱⃣ نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد . ۲⃣حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن . ۳⃣ساعات کار ، تعطیلات و مرخصی ها . ۴⃣ محل انجام کار . ۵⃣ تاریخ انعقاد قرارداد . ۶⃣مدت قرار داد ، چنانچه کار برای مدت معین باشد . ۷⃣موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل کار ، ایجاب نماید . ✅ تبصره- در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.