نفت آنلاين | اخبار نفت، گاز و پتروشيمی 12 اسفند 1399 ساعت 21:04 https://www.naftonline.ir/news/23142/استاندار-سابق-خوزستان-راهروهای-دادسرا-پشت-درب-اتاق-بازپرس-مشاهده-شده -------------------------------------------------- نادری نماینده تهران خبر داد: عنوان : استاندار سابق خوزستان در راهروهای دادسرا و پشت درب اتاق بازپرس مشاهده شده است -------------------------------------------------- نادری نماینده تهران از به جریان افتادن پرونده شریعتی استاندار سابق خوزستان در دستگاه قضایی خبر داد. متن : «نادری» نماینده مردم تهران:خبرها حاکی از آن است که پرونده شریعتی استاندار سابق خوزستان به اتهام اعمال نفوذ در پرونده ابرمتهم ارزی و مالک ‎هفت تپه (اسدبیگی)، این هفته در دستگاه قضایی به جریان افتاد.   ایشان در راهروهای دادسرا و پشت درب اتاق بازپرس مشاهده شده است؛ افکار عمومی و کارگران همه منتظر خبر خوش رئیسی درباره هفت تپه هستند.