شرکت ملی حفاری ایران
 
سختی کار کارکنان صنعت حفاری | نفت آنلاین
۲۸ مهر ۱۳۹۹ ۲۱:۵۸
سکوی حفاری مورب در خلیج فارس | نفت آنلاین
۲۷ مهر ۱۳۹۹ ۲۱:۲۹
فرزند شهید حاج نادر حمید | شهید مدافع حرم شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۲۶ مهر ۱۳۹۹ ۱۵:۳۴
مهندس فرشید ممبینی | مدیر منابع انسانی شکت ملی حفاری ایران
۱۵ مهر ۱۳۹۹ ۱۲:۵۴
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۴ مهر ۱۳۹۹ ۱۲:۵۴
مهندس مهران مکوندی | معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران
۱۳ مهر ۱۳۹۹ ۱۰:۴۸
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۳ مهر ۱۳۹۹ ۰۸:۴۳
شرکت ملی حفاری ایران | مهندس سید عبدالله موسوی | نفت آنلاین
۱۰ مهر ۱۳۹۹ ۱۳:۱۱
اخبار شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۲ مهر ۱۳۹۹ ۰۱:۲۵