شرکت ملی حفاری ایران
 
پرسنل ملی حفاری و عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل | نفت آنلاین
۲۴ فروردين ۱۴۰۰ ۲۲:۵۶
شرکت ملی حفاری ایران | تبدیل وضعیت ایثارگران | نفت آنلاین
۲۱ فروردين ۱۴۰۰ ۱۰:۵۶
گله مندی از عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت‌ ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۹ فروردين ۱۴۰۰ ۱۶:۰۷
مهندس علی دقایقی | شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۷ فروردين ۱۴۰۰ ۱۱:۴۶
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۴ فروردين ۱۴۰۰ ۱۵:۵۸
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۷ فروردين ۱۴۰۰ ۱۴:۱۴
مهندس سید عبدالله موسوی | شرکت ملی حفاری ایران
۴ فروردين ۱۴۰۰ ۱۲:۳۸
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۶ اسفند ۱۳۹۹ ۱۹:۲۲
کارکنان شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۶ اسفند ۱۳۹۹ ۱۸:۲۱