شرکت ملی حفاری ایران
 
شهید فرزاد ارزانی | نفت آنلاین
۵ بهمن ۱۳۹۹ ۰۰:۰۶
انتصاب در شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۳۰ دی ۱۳۹۹ ۱۱:۳۶
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۲۲ دی ۱۳۹۹ ۱۳:۰۲
مهدی فریدنی ترک زاده | نفت آنلاین
۲۱ دی ۱۳۹۹ ۱۹:۴۴
توضیحات روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۲۱ دی ۱۳۹۹ ۱۹:۲۹
کارکنان نمونه شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۲۱ دی ۱۳۹۹ ۰۹:۰۷
مراسم باشکوه شهادت سردار دل‌ها در اهواز | نفت آنلاین
۱۶ دی ۱۳۹۹ ۱۵:۲۸
کارکنان شرکت ملی حفاری ایران و تصویر حاج قاسم
۱۵ دی ۱۳۹۹ ۰۹:۱۴
مهندس سید عبدالله موسوی | نفت آنلاین
۱۴ دی ۱۳۹۹ ۱۵:۰۹