حفاری
 
سکوی حفاری مورب در خلیج فارس | نفت آنلاین
۲۷ مهر ۱۳۹۹ ۲۱:۲۹
سید عبدالله موسوی | مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران
۲۶ شهريور ۱۳۹۹ ۱۵:۵۴
خصوصی سازی شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۹ شهريور ۱۳۹۹ ۰۹:۵۶
سید عبدالله موسوی | شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۳ خرداد ۱۳۹۹ ۱۸:۲۴
کاریابی دستگاه های حفاری در مناطق نفتخیز | نفت آنلاین
۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۵:۳۹
کار و تلاش بر روی یک دکل حفاری | نفت آنلاین
۳۱ فروردين ۱۳۹۹ ۱۲:۵۲
سید عبدالله موسوی | مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران
۲۶ فروردين ۱۳۹۹ ۰۹:۲۹
مهندس سید عبدالله موسوی | مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران
۱۹ فروردين ۱۳۹۹ ۱۹:۳۸
شرکت ملی حفاری ایران | پیشگیری از ویروس کرونا | نفت آنلاین
۹ فروردين ۱۳۹۹ ۲۰:۵۹