آرشيو برچسب: استخدامی نفت
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۱۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۵۳
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۱۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۵۱
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۱۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۴۹
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۱۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۴۷
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۱۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۴۴
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۱۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۴۳
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۱۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۹
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۱۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۴
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۱۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۲
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۱۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۰
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۱۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۹
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۱۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۵
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۱۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۴
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۱۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۱
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۱۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۱۹
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۱۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۱۶
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۱۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۱۴
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۱۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۲۰
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۱۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۷
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۱۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۶
 
وضعیت استخدامی شما در صنعت نفت کدامیک از موارد ذیل است؟
رسمی
پیمانی
قراردادی مدت معین
قراردادی مدت موقت
پیمانکاری
شاغل نفت نیستم