آرشيو برچسب: استخدامی نفت
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
اخبار استخدامی | نفت آنلاین | استخدام در ایران خودرو
۲ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۴۶
اخبار استخدامی | نفت آنلاین | استخدام در بانک پاسارگاد
۲ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۳۵
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۲۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۲
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۲۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۱۱
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۲۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۹
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۲۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۵
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۲۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۳
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۲۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۲۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۵۸
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۲۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۵۴
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۲۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۵۲
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۲۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۵۱
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۲۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۴۹
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۲۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۴۷
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۲۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۴۴
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۲۱ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۱
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۱۷ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۴۲
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۱۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۵۸
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۱۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۵۶
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۱۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۵۵
 
وضعیت استخدامی شما در صنعت نفت کدامیک از موارد ذیل است؟
رسمی
پیمانی
قراردادی مدت معین
قراردادی مدت موقت
پیمانکاری
شاغل نفت نیستم