آرشيو برچسب: جهانگیر پورهنگ
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
مهندس رامین شیخیان | شرکت بهره برداری نفت و گاز اروندان
۲۴ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۴۹
محسن پاک نژاد | معاون وزیر نفت | بازدید از شهرستان کارون
۲ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۶
مهندس جهانگیر پورهنگ | مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان
۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۴۲