آرشيو برچسب: استخدامی نفت
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
اخبار استخدامی | نفت آنلاین | استخدامی صنعت نفت ؛ گاز و پتروشیمی
۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۲۳
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۵۹
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۵۷
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۴۵
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۴۴
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۴۲
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۴۰
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۸
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۳
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۲۸
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۲۴
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۲۲
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۱۷
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۱۵
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۱۳
اخبار استخدامی | نفت آنلاین
۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۱۱
 
وضعیت استخدامی شما در صنعت نفت کدامیک از موارد ذیل است؟
رسمی
پیمانی
قراردادی مدت معین
قراردادی مدت موقت
پیمانکاری
شاغل نفت نیستم