آرشيو برچسب: اخبار ملی حفاری
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۰
سید عبدالله موسوی | شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۳ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۲۴
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین | وزیر نفت
۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۲۴
مهندس مهدی مهران | شرکت ملی حفاری ایران
۱ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۲۳
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۲۹ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۱۹
کارکنان پیمانکاری شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۱۳
شاهکار حفارمردان شرکت ملی حفاری ایران در منطقه نفتی آزادگان | نفت آنلاین
۲۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۵۰