ارسال اين مطلب به دوستان

(( روزهای سخت برای کارکنان اقماری شاغل در عسلویه )) 
وضعیت استخدامی شما در صنعت نفت کدامیک از موارد ذیل است؟
رسمی
پیمانی
قراردادی مدت معین
قراردادی مدت موقت
پیمانکاری
شاغل نفت نیستم