ارسال اين مطلب به دوستان

(( استخدام کارشناس مهندسی صنایع در یک شرکت تولیدی - صنعتی فعال در شرق تهران )) 
وضعیت استخدامی شما در صنعت نفت کدامیک از موارد ذیل است؟
رسمی
پیمانی
قراردادی مدت معین
قراردادی مدت موقت
پیمانکاری
شاغل نفت نیستم