ارسال اين مطلب به دوستان

(( صفحه نخست روزنامه‌های امروز ۲۶ فروردین ماه ۹۸ )) 
وضعیت استخدامی شما در صنعت نفت کدامیک از موارد ذیل است؟
رسمی
پیمانی
قراردادی مدت معین
قراردادی مدت موقت
پیمانکاری
شاغل نفت نیستم