تاریخ انتشاريکشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۰
تصاویر/افتتاح فاز اول پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس
تصاویر/افتتاح فاز اول پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس

افتتاح فاز اول پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس توسط دکتر روحانی 31

افتتاح فاز اول پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس توسط دکتر روحانی 30

افتتاح فاز اول پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس توسط دکتر روحانی 29افتتاح فاز اول پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس توسط دکتر روحانی 28افتتاح فاز اول پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس توسط دکتر روحانی 27افتتاح فاز اول پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس توسط دکتر روحانی 26افتتاح فاز اول پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس توسط دکتر روحانی 25افتتاح فاز اول پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس توسط دکتر روحانی 24 افتتاح فاز اول پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس توسط دکتر روحانی 23 افتتاح فاز اول پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس توسط دکتر روحانی 22 افتتاح فاز اول پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس توسط دکتر روحانی 21 افتتاح فاز اول پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس توسط دکتر روحانی 20 افتتاح فاز اول پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس توسط دکتر روحانی 17 افتتاح فاز اول پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس توسط دکتر روحانی 16 افتتاح فاز اول پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس توسط دکتر روحانی 15

افتتاح فاز اول پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس توسط دکتر روحانی 13 افتتاح فاز اول پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس توسط دکتر روحانی 12 افتتاح فاز اول پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس توسط دکتر روحانی 11 افتتاح فاز اول پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس توسط دکتر روحانی 10 افتتاح فاز اول پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس توسط دکتر روحانی 9 افتتاح فاز اول پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس توسط دکتر روحانی 8

افتتاح فاز اول پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس توسط دکتر روحانی 7 افتتاح فاز اول پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس توسط دکتر روحانی 6 افتتاح فاز اول پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس توسط دکتر روحانی 5 افتتاح فاز اول پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس توسط دکتر روحانی 4 افتتاح فاز اول پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس توسط دکتر روحانی 3 افتتاح فاز اول پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس توسط دکتر روحانی 2
http://naftonline.ir/vdccasqm82bqs.la2.html


ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما