تاریخ انتشاريکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۳
استخدام شرکت های بین الملی نفت در Iraq

فرصت های شغلی در صنایع نفت و گاز کشور عراق IRAQ

برای مشاهده جزییات و شرایط هر عنوان شغلی بر روی عنوان آن کلیک کنید.
اخبار استخدامی | نفت آنلاین | استخدام نیروی متخصص در عراق
اخبار استخدامی | نفت آنلاین | استخدام نیروی متخصص در عراق

هماهنگ کننده عملیات

آرم Weatherford
  • بصره ، عراق
   رقابتی
   ویتفورد
 • وظایف و مسئولیت ها: شرکت در جلسات آموزشی کلاس درس با هدف آموزش خط خاص محصول مسیر اختصاصی مبتنی بر کامپیوتر
  دیدن جزئیات
  • ---------------------------------------------------------------------

  ناظر مخزن

  آرم گروه Orion
  • عراق
   قابل توافق
   گروه اوریون
  عنوان مقام: ناظر مخزن (شماره شماره 20191008RSVSPVIRQ) بخش: DTDWork محل: عراق هدف: · با اکتشاف و توسعه بیشتر
  دیدن جزئیات
  • ---------------------------------------------------------------------

  دستیار عامل SWT

  آرم آلمانسوری
  • IRAQ
   رقابتی
   آلمانسوری
  توضیحات سطح سطح: دستیار اپراتور گزارش به: اپراتور محصلان: -آموزش حداکثر: متوسطه / دیپلم / مهندسی نیازمندی: 20 - 30 سال
  دیدن جزئیات
  • ---------------------------------------------------------------------

  دستیار عامل SWT

  آرم آلمانسوری
  • IRAQ
   رقابتی
   آلمانسوری
  توضیحات سطح سطح: دستیار اپراتور گزارش به: اپراتور محصلان: -آموزش حداکثر: متوسطه / دیپلم / مهندسی نیازمندی: 20 - 30 سال
  دیدن جزئیات
  • ---------------------------------------------------------------------

  دستیار عامل SWT

  آرم آلمانسوری
  • IRAQ
   رقابتی
   آلمانسوری
  توضیحات سطح سطح: دستیار اپراتور گزارش به: اپراتور محصلان: -آموزش حداکثر: متوسطه / دیپلم / مهندسی نیازمندی: 20 - 30 سال
  دیدن جزئیات
  • ---------------------------------------------------------------------
   

  دستیار عامل SWT

  آرم آلمانسوری
  • IRAQ
   رقابتی
   آلمانسوری
  توضیحات سطح سطح: دستیار اپراتور گزارش به: اپراتور محصلان: -آموزش حداکثر: متوسطه / دیپلم / مهندسی نیازمندی: 20 - 30 سال
  دیدن جزئیات
  • ---------------------------------------------------------------------

  دستیار عامل SWT

  آرم آلمانسوری
  • IRAQ
   رقابتی
   آلمانسوری
  توضیحات سطح سطح: دستیار اپراتور گزارش به: اپراتور محصلان: -آموزش حداکثر: متوسطه / دیپلم / مهندسی نیازمندی: 20 - 30 سال
  دیدن جزئیات
  • ---------------------------------------------------------------------

  دستیار عامل SWT

  آرم آلمانسوری
  • IRAQ
   رقابتی
   آلمانسوری
  توضیحات سطح سطح: دستیار اپراتور گزارش به: اپراتور محصلان: -آموزش حداکثر: متوسطه / دیپلم / مهندسی نیازمندی: 20 - 30 سال
  دیدن جزئیات
  • ---------------------------------------------------------------------

  دستیار عامل SWT

  آرم آلمانسوری
  • IRAQ
   رقابتی
   آلمانسوری
  توضیحات سطح سطح: دستیار اپراتور گزارش به: اپراتور محصلان: -آموزش حداکثر: متوسطه / دیپلم / مهندسی نیازمندی: 20 - 30 سال
  دیدن جزئیات
  • ---------------------------------------------------------------------

  دستیار عامل SWT

  آرم آلمانسوری
  • IRAQ
   رقابتی
   آلمانسوری
  توضیحات سطح سطح: دستیار اپراتور گزارش به: اپراتور محصلان: -آموزش حداکثر: متوسطه / دیپلم / مهندسی نیازمندی: 20 - 30 سال
  دیدن جزئیات
  • ---------------------------------------------------------------------

  دستیار عامل SWT

  آرم آلمانسوری
  • IRAQ
   رقابتی
   آلمانسوری
  توضیحات سطح سطح: دستیار اپراتور گزارش به: اپراتور محصلان: -آموزش حداکثر: متوسطه / دیپلم / مهندسی نیازمندی: 20 - 30 سال
  دیدن جزئیات
  • ---------------------------------------------------------------------

  دستیار عامل SWT

  آرم آلمانسوری
  • IRAQ
   رقابتی
   آلمانسوری
  توضیحات سطح سطح: دستیار اپراتور گزارش به: اپراتور محصلان: -آموزش حداکثر: متوسطه / دیپلم / مهندسی نیازمندی: 20 - 30 سال
  دیدن جزئیات
  • ---------------------------------------------------------------------

  دستیار عامل SWT

  آرم آلمانسوری
  • IRAQ
   رقابتی
   آلمانسوری
  توضیحات سطح سطح: دستیار اپراتور گزارش به: اپراتور محصلان: -آموزش حداکثر: متوسطه / دیپلم / مهندسی نیازمندی: 20 - 30 سال
  دیدن جزئیات
  • ---------------------------------------------------------------------

  دستیار عامل SWT

  آرم آلمانسوری
  • IRAQ
   رقابتی
   آلمانسوری
  توضیحات سطح سطح: دستیار اپراتور گزارش به: اپراتور محصلان: -آموزش حداکثر: متوسطه / دیپلم / مهندسی نیازمندی: 20 - 30 سال
  دیدن جزئیات
  • ---------------------------------------------------------------------

  دستیار عامل SWT

  آرم آلمانسوری
  • IRAQ
   رقابتی
   آلمانسوری
  توضیحات سطح سطح: دستیار اپراتور گزارش به: اپراتور محصلان: -آموزش حداکثر: متوسطه / دیپلم / مهندسی نیازمندی: 20 - 30 سال
  دیدن جزئیات
  • ---------------------------------------------------------------------

  دستیار عامل SWT

  آرم آلمانسوری
  • IRAQ
   رقابتی
   آلمانسوری
  توضیحات سطح سطح: دستیار اپراتور گزارش به: اپراتور محصلان: -آموزش حداکثر: متوسطه / دیپلم / مهندسی نیازمندی: 20 - 30 سال
  دیدن جزئیات
  • ---------------------------------------------------------------------

  دستیار عامل SWT

  آرم آلمانسوری
  • IRAQ
   رقابتی
   آلمانسوری
  توضیحات سطح سطح: دستیار اپراتور گزارش به: اپراتور محصلان: -آموزش حداکثر: متوسطه / دیپلم / مهندسی نیازمندی: 20 - 30 سال

  ---------------------------------------------------------------------

LCIV OIR: لوله کش

آرم KBRعراق ، عراق
رقابتی
 • KBRKBR یک کارفرمای فرصت برابر است. همه متقاضیان واجد شرایط بدون توجه به نژاد ، رنگ ، مذهب ، دیسک ، اشتغال در نظر گرفته می شوند

  ---------------------------------------------------------------------

مترجم ارشد

آرم گروه Orion
 • عراق

قابل توافق
 • گروه اوریونموقعیت شغلی: مترجم ارشد (Ref Ref. 20190711SNRTRAIRQ) خط گزارش: دبیر FOD ناظر کارخانه: IraqPurposeTo تحویل دقیق و سریع

  ---------------------------------------------------------------------

تکنسین کار

آرم Weatherford
 • بصره ، عراق

رقابتی
 • ویتفوردبرای حفظ / ترمیم ابزارها طبق روال یا طبق درخواست های ناظر با تکمیل مدارک مربوطه. آرایش های توبولار را با

  ---------------------------------------------------------------------
هماهنگ کننده HCآرم آلمانسوری

رقابتی
  • ---------------------------------------------------------------------
آرم گروه وایر
 • بصره

رقابتی
 • گروه وایرنمایه های شرکت Weir از سال 1871 در زمینه تجارت بوده و پایداری و موفقیت ما در جذب ، حفظ و توسعه استثنا ساخته شده است.

 •  

 • ---------------------------------------------------------------------

رقابتی
 • ویتفوردHSE SUPERVISOR / CoordinatorJOB PURPOSE - خلاصه کلی سرپرست / هماهنگ کننده HSE به مهندس ارشد ابزار ، ریگ سرپرست و STC کمک 
  • ---------------------------------------------------------------------

  دستیار عامل SWT

  آرم آلمانسوری
  • IRAQ
   رقابتی
   آلمانسوری
  توضیحات سطح سطح: دستیار اپراتور گزارش به: اپراتور محصلان: -آموزش حداکثر: متوسطه / دیپلم / مهندسی نیازمندی: 20 - 30 سال
  دیدن جزئیات
  • ---------------------------------------------------------------------

  دستیار عامل SWT

  آرم آلمانسوری
  • IRAQ
   رقابتی
   آلمانسوری
  توضیحات سطح سطح: دستیار اپراتور گزارش به: اپراتور محصلان: -آموزش حداکثر: متوسطه / دیپلم / مهندسی نیازمندی: 20 - 30 سال
  دیدن جزئیات
  ----------------------------------------------------------------

  دستیار عامل SWT

  آرم آلمانسوری
  • IRAQ
   رقابتی
   آلمانسوری
  توضیحات سطح سطح: دستیار اپراتور گزارش به: اپراتور محصلان: -آموزش حداکثر: متوسطه / دیپلم / مهندسی نیازمندی: 20 - 30 سال

  منبع همه آگهی های استخدامی وب سایت معتبر energyjobline می باشد. قبل از ثبت نام جهت هر شغل بطور کامل شرایط آنرا مطالعه نمایید ؛ 
---------------------------------------------------------------------------------
 
نفت آنلاین فقط وظیفه اطلاع رسانی در خصوص آگهی های فوق جهت اطلاع متقاضیان کار را انجام داده است و مسئولیتی در خصوص سایر جوانب آگهی های استخدامی بین المللی ندارد.

همچنین جهت مشاهده جدیدترین آگهی های استخدامی صنعت نفت و انرژی پیج اینستاگرام 
نفت آنلاین را فالووو نمایید:
https://www.instagram.com/naftonline

مهندس FUNE JUNIOR FIELD

آرم Weatherford
http://naftonline.ir/vdcipzar.t1aup2bcct.html


ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما