تاریخ انتشاريکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۳
استخدام شرکت های بین الملی نفت در Iraq

فرصت های شغلی در صنایع نفت و گاز کشور عراق IRAQ

برای مشاهده جزییات و شرایط هر عنوان شغلی بر روی عنوان آن کلیک کنید.
اخبار استخدامی | نفت آنلاین | استخدام نیروی متخصص در عراق
اخبار استخدامی | نفت آنلاین | استخدام نیروی متخصص در عراق

هماهنگ کننده عملیات

آرم Weatherford
  • بصره ، عراق
   رقابتی
   ویتفورد
 • وظایف و مسئولیت ها: شرکت در جلسات آموزشی کلاس درس با هدف آموزش خط خاص محصول مسیر اختصاصی مبتنی بر کامپیوتر
  دیدن جزئیات
  • ---------------------------------------------------------------------

  ناظر مخزن

  آرم گروه Orion
  • عراق
   قابل توافق
   گروه اوریون
  عنوان مقام: ناظر مخزن (شماره شماره 20191008RSVSPVIRQ) بخش: DTDWork محل: عراق هدف: · با اکتشاف و توسعه بیشتر
  دیدن جزئیات
  • ---------------------------------------------------------------------

  دستیار عامل SWT

  آرم آلمانسوری
  • IRAQ
   رقابتی
   آلمانسوری
  توضیحات سطح سطح: دستیار اپراتور گزارش به: اپراتور محصلان: -آموزش حداکثر: متوسطه / دیپلم / مهندسی نیازمندی: 20 - 30 سال
  دیدن جزئیات
  • ---------------------------------------------------------------------

  دستیار عامل SWT

  آرم آلمانسوری
  • IRAQ
   رقابتی
   آلمانسوری
  توضیحات سطح سطح: دستیار اپراتور گزارش به: اپراتور محصلان: -آموزش حداکثر: متوسطه / دیپلم / مهندسی نیازمندی: 20 - 30 سال
  دیدن جزئیات
  • ---------------------------------------------------------------------

  دستیار عامل SWT

  آرم آلمانسوری
  • IRAQ
   رقابتی
   آلمانسوری
  توضیحات سطح سطح: دستیار اپراتور گزارش به: اپراتور محصلان: -آموزش حداکثر: متوسطه / دیپلم / مهندسی نیازمندی: 20 - 30 سال
  دیدن جزئیات
  • ---------------------------------------------------------------------
   

  دستیار عامل SWT

  آرم آلمانسوری
  • IRAQ
   رقابتی
   آلمانسوری
  توضیحات سطح سطح: دستیار اپراتور گزارش به: اپراتور محصلان: -آموزش حداکثر: متوسطه / دیپلم / مهندسی نیازمندی: 20 - 30 سال
  دیدن جزئیات
  • ---------------------------------------------------------------------

  دستیار عامل SWT

  آرم آلمانسوری
  • IRAQ
   رقابتی
   آلمانسوری
  توضیحات سطح سطح: دستیار اپراتور گزارش به: اپراتور محصلان: -آموزش حداکثر: متوسطه / دیپلم / مهندسی نیازمندی: 20 - 30 سال
  دیدن جزئیات
  • ---------------------------------------------------------------------

  دستیار عامل SWT

  آرم آلمانسوری
  • IRAQ
   رقابتی
   آلمانسوری
  توضیحات سطح سطح: دستیار اپراتور گزارش به: اپراتور محصلان: -آموزش حداکثر: متوسطه / دیپلم / مهندسی نیازمندی: 20 - 30 سال
  دیدن جزئیات
  • ---------------------------------------------------------------------

  دستیار عامل SWT

  آرم آلمانسوری
  • IRAQ
   رقابتی
   آلمانسوری
  توضیحات سطح سطح: دستیار اپراتور گزارش به: اپراتور محصلان: -آموزش حداکثر: متوسطه / دیپلم / مهندسی نیازمندی: 20 - 30 سال
  دیدن جزئیات
  • ---------------------------------------------------------------------

  دستیار عامل SWT

  آرم آلمانسوری
  • IRAQ
   رقابتی
   آلمانسوری
  توضیحات سطح سطح: دستیار اپراتور گزارش به: اپراتور محصلان: -آموزش حداکثر: متوسطه / دیپلم / مهندسی نیازمندی: 20 - 30 سال
  دیدن جزئیات
  • ---------------------------------------------------------------------

  دستیار عامل SWT

  آرم آلمانسوری
  • IRAQ
   رقابتی
   آلمانسوری
  توضیحات سطح سطح: دستیار اپراتور گزارش به: اپراتور محصلان: -آموزش حداکثر: متوسطه / دیپلم / مهندسی نیازمندی: 20 - 30 سال
  دیدن جزئیات
  • ---------------------------------------------------------------------

  دستیار عامل SWT

  آرم آلمانسوری
  • IRAQ
   رقابتی
   آلمانسوری
  توضیحات سطح سطح: دستیار اپراتور گزارش به: اپراتور محصلان: -آموزش حداکثر: متوسطه / دیپلم / مهندسی نیازمندی: 20 - 30 سال
  دیدن جزئیات
  • ---------------------------------------------------------------------

  دستیار عامل SWT

  آرم آلمانسوری
  • IRAQ
   رقابتی
   آلمانسوری
  توضیحات سطح سطح: دستیار اپراتور گزارش به: اپراتور محصلان: -آموزش حداکثر: متوسطه / دیپلم / مهندسی نیازمندی: 20 - 30 سال
  دیدن جزئیات
  • ---------------------------------------------------------------------

  دستیار عامل SWT

  آرم آلمانسوری
  • IRAQ
   رقابتی
   آلمانسوری
  توضیحات سطح سطح: دستیار اپراتور گزارش به: اپراتور محصلان: -آموزش حداکثر: متوسطه / دیپلم / مهندسی نیازمندی: 20 - 30 سال
  دیدن جزئیات
  • ---------------------------------------------------------------------

  دستیار عامل SWT

  آرم آلمانسوری
  • IRAQ
   رقابتی
   آلمانسوری
  توضیحات سطح سطح: دستیار اپراتور گزارش به: اپراتور محصلان: -آموزش حداکثر: متوسطه / دیپلم / مهندسی نیازمندی: 20 - 30 سال
  دیدن جزئیات
  • ---------------------------------------------------------------------

  دستیار عامل SWT

  آرم آلمانسوری
  • IRAQ
   رقابتی
   آلمانسوری
  توضیحات سطح سطح: دستیار اپراتور گزارش به: اپراتور محصلان: -آموزش حداکثر: متوسطه / دیپلم / مهندسی نیازمندی: 20 - 30 سال
  دیدن جزئیات
  • ---------------------------------------------------------------------

  دستیار عامل SWT

  آرم آلمانسوری
  • IRAQ
   رقابتی
   آلمانسوری
  توضیحات سطح سطح: دستیار اپراتور گزارش به: اپراتور محصلان: -آموزش حداکثر: متوسطه / دیپلم / مهندسی نیازمندی: 20 - 30 سال

  ---------------------------------------------------------------------

LCIV OIR: لوله کش

آرم KBRعراق ، عراق
رقابتی
 • KBRKBR یک کارفرمای فرصت برابر است. همه متقاضیان واجد شرایط بدون توجه به نژاد ، رنگ ، مذهب ، دیسک ، اشتغال در نظر گرفته می شوند

  ---------------------------------------------------------------------

مترجم ارشد

آرم گروه Orion
 • عراق

قابل توافق
 • گروه اوریونموقعیت شغلی: مترجم ارشد (Ref Ref. 20190711SNRTRAIRQ) خط گزارش: دبیر FOD ناظر کارخانه: IraqPurposeTo تحویل دقیق و سریع

  ---------------------------------------------------------------------

تکنسین کار

آرم Weatherford
 • بصره ، عراق

رقابتی
 • ویتفوردبرای حفظ / ترمیم ابزارها طبق روال یا طبق درخواست های ناظر با تکمیل مدارک مربوطه. آرایش های توبولار را با

  ---------------------------------------------------------------------
هماهنگ کننده HCآرم آلمانسوری

رقابتی
  • ---------------------------------------------------------------------
آرم گروه وایر
 • بصره

رقابتی
 • گروه وایرنمایه های شرکت Weir از سال 1871 در زمینه تجارت بوده و پایداری و موفقیت ما در جذب ، حفظ و توسعه استثنا ساخته شده است.

 •  

 • ---------------------------------------------------------------------

رقابتی
 • ویتفوردHSE SUPERVISOR / CoordinatorJOB PURPOSE - خلاصه کلی سرپرست / هماهنگ کننده HSE به مهندس ارشد ابزار ، ریگ سرپرست و STC کمک 
  • ---------------------------------------------------------------------

  دستیار عامل SWT

  آرم آلمانسوری
  • IRAQ
   رقابتی
   آلمانسوری
  توضیحات سطح سطح: دستیار اپراتور گزارش به: اپراتور محصلان: -آموزش حداکثر: متوسطه / دیپلم / مهندسی نیازمندی: 20 - 30 سال
  دیدن جزئیات
  • ---------------------------------------------------------------------

  دستیار عامل SWT

  آرم آلمانسوری
  • IRAQ
   رقابتی
   آلمانسوری
  توضیحات سطح سطح: دستیار اپراتور گزارش به: اپراتور محصلان: -آموزش حداکثر: متوسطه / دیپلم / مهندسی نیازمندی: 20 - 30 سال
  دیدن جزئیات
  ----------------------------------------------------------------

  دستیار عامل SWT

  آرم آلمانسوری
  • IRAQ
   رقابتی
   آلمانسوری
  توضیحات سطح سطح: دستیار اپراتور گزارش به: اپراتور محصلان: -آموزش حداکثر: متوسطه / دیپلم / مهندسی نیازمندی: 20 - 30 سال

  منبع همه آگهی های استخدامی وب سایت معتبر energyjobline می باشد. قبل از ثبت نام جهت هر شغل بطور کامل شرایط آنرا مطالعه نمایید ؛ 
---------------------------------------------------------------------------------
 
نفت آنلاین فقط وظیفه اطلاع رسانی در خصوص آگهی های فوق جهت اطلاع متقاضیان کار را انجام داده است و مسئولیتی در خصوص سایر جوانب آگهی های استخدامی بین المللی ندارد.

همچنین جهت مشاهده جدیدترین آگهی های استخدامی صنعت نفت و انرژی پیج اینستاگرام 
نفت آنلاین را فالووو نمایید:
https://www.instagram.com/naftonline

مهندس FUNE JUNIOR FIELD

آرم Weatherford
لینک کوتاه : http://www.naftonline.ir/news/20133/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

مرد سال صنعت نفت در سال 1398 از نظر شما کدام است؟ (ویژه کارکنان نفت)
احمد محمدی مدیرعامل مناطق نفتخیز جنوب
سیدعبدالله موسوی مدیرعامل ملی حفاری
جهانگیر پورهنگ مدیرعامل اروندان
مسعود کرباسیان مدیرعامل شرکت ملی نفت
علیرضا صادق آبادی مدیرعامل پالایش و پخش
سید پیروز موسوی مدیرعامل منطقه انرژی پارس
فرزین مینو معاون وزیر نفت در منابع انسانی
علی اصولی مدیرعامل نفت خزر
بهزاد محمدی مدیرعامل صنایع پتروشیمی
حسن منتظر تربتی مدیرعامل شرکت گاز
رامین حاتمی مدیرعامل نفت مرکزی
محمد مشکین فام مدیرعامل نفت پارس
علیرضا سلمان زاده مدیرعامل نفت فلات
حبیب الله سمیع بهداشت و درمان نفت
عباس اسدروز مدیرعامل پایانه های نفتی
محسن دلاویز مدیرعامل بهینه سازی سوخت
تورج دهقانی مدیرعامل متن