تاریخ انتشاريکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۰
یک شرکت معتبر شیمیایی از کارشناسان/ کارشناسان ارشد مهندسی شیمی- پلیمر - رنگ و دیپلم سایر رشته ها جهت فعالیت در تهران دعوت به همکاری می نماید.

یک شرکت معتبر شیمیایی از کارشناسان/ کارشناسان ارشد مهندسی شیمی- پلیمر - رنگ و دیپلم سایر رشته ها جهت فعالیت در تهران دعوت به همکاری می نماید.


ارسال رزومه:
CAREERS1398@GMAIL.COM
لینک کوتاه : http://www.naftonline.ir/news/19640/

ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

وضعیت استخدامی شما در صنعت نفت کدامیک از موارد ذیل است؟
رسمی
پیمانی
قراردادی مدت معین
قراردادی مدت موقت
پیمانکاری
شاغل نفت نیستم