تاریخ انتشارجمعه ۲۸ تير ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۱
  Senior Ingeniør Mekanisk Job ID: 305340 Mongstad Operation & Maintenance Closing Date: 31-Aug-2019 Utarbeide jobbpakker for modifikasjoner Delta i utarbeidelse av studierapporter innenfor mekanisk fag Detaljeprosjektering i modifikasjoner Teknisk støtte til drift, vedlikehold og prosjekt Jobbe med: Prosessutstyr Prosjektering Roterende maskineri Statisk Piping Hydraulikk   Senior Engineer Automation And Senior Engineer Telecommunication Job ID: 305535 Mongstad Operation & Maintenance Closing Date: 31-Aug-2019 We are searching for candidates in 2 different roles, 1 within automation/instrument and 1 within telecommunication Work within: Detail engineering within automation/tele Field instrumentation Fire & Gas systems ESD (Emergency Shut Down PSD (Process Shut Down) Telecommunication CCTV camera PA- and Alarming s...   Senior Engineer Process Control Job ID: 305536 Mongstad Operation & Maintenance Closing Date: 31-Aug-2019 Operation, maintenance, modifications, troubleshooting and debugging in the process control system including safety system, network and computer management Develop, optimize and monitor the process control system Contribute in developing study reports within Process Control Detail engineering in modifications within Process Control B...   Senior Ingeniør Automasjon Job ID: 302324 Sture&Kollsnes Operation & Maintenance Closing Date: 18-Aug-2019 Drift, vedlikehold, endringsarbeid, feilsøking og feilretting på prosesskontroll- og sikkerhetssystemer, samt tilhørende datasystemer og datanettverk Utbedringer og optimalisering av prosesskontrollsystemer Kvalitetssikre modifikasjoner på anlegget/systemene Påse at arbeid på utstyr/systemer utføres i tråd med gjeldende krav og retningsl...   Project Lead - Maintenance Job ID: 305230 Bahamas Operation & Maintenance Closing Date: 26-Jul-2019 Please note that due to governmental restrictions, only Bahamian Nationals or persons with the right to work in the Bahamas should apply   The Project Lead is responsible for scoping, planning and executing projects at the Equinor South Riding Point Terminal.  The role is accountable for project performance including budget, schedule and...   Electrical/Instrument Technician Job ID: 305199 Bahamas Operation & Maintenance Closing Date: 26-Jul-2019 Please note that due to governmental restrictions, only Bahamian Nationals or persons with the right to work in the Bahamas should apply   The Electrical Technician is responsible for ensuring operability of the terminal equipment.  Scope of equipment supported includes high voltage (pumps up to 1,250 hp, 1 MW generators, MCCs, VFDs, etc...   Principal Employer Branding Consultant Job ID: 288426 London People and Leadership Closing Date: 8-Aug-2019 This role will be essential in terms of strengthening the perception of Equinor as an attractive employer. Responsibilities: Act as an advisor on employer branding globally Develop, implement and execute global employer/employee branding and attraction strategies in accordance with Equinor’s brand strategy and brand...   Principal Engineer Reservoir Technology DPB PTE Job ID: 306519 Rio De Janeiro Petroleum Technology Closing Date: 19-Jul-2019 • Reservoir engineering work in pre-salt field development projects; • Perform reservoir simulations, as well as utilizing analytical reservoir engineering methods; • Establish drainage strategies in close integration with field development planning team; • Design and perform dynamic uncertainty analyses based on actual development conce...   Senior Ingeniør Drift Job ID: 300845 Hammerfest Operation & Maintenance Closing Date: 18-Aug-2019 Driftsingeniør: Støtte driftsingeniører med Operasjonelt System ansvar Bidra med daglig driftsstøtte til drift av anlegget, samt faglig støtte til utførende drift- og vedlikeholdspersonell Bidra med planlegging, tilrettelegging og oppfølging av stanser i anlegget Driftsteknisk koordinering mot tredjepart (andre anlegg/installasjoner/...   Bedriftslege I Equinor Job ID: 306203 Stavanger Health, Safety and Environment Closing Date: 18-Aug-2019 Levere bedriftshelsetjenester i Equinor i samsvar med god faglig standard, interne krav og gjeldende myndighetskrav Delta i risikovurderinger, verifikasjoner og dedikerte forbedringsprosjekter relatert til arbeidsmedisin og deltakelse i granskninger/dybdestudier Rådgivning mot ledelse, arbeidstaker og vernetjenesten i tilhørende resultatenhe...   Fagoperatør Elektro/Automasjon Job ID: 304457 Offshore Norway Operation & Maintenance Closing Date: 25-Aug-2019 Drift- og vedlikeholdsoppgaver Ivareta operasjonelle krav i henhold til styrende dokumentasjon Deltakelse i beredskapsorganisasjon ved behov   Principal Engineer Process Technology Upstream DPB OTE Job ID: 305584 Rio De Janeiro Operation & Maintenance Closing Date: 20-Jul-2019 Process Safety area is organized under Center of Competence inside Technical Competence, as part of the Process team. Key responsibility is both to support in coordinating the portfolio of tasks assigned to this group (focal point) and to perform risk management activities and ensure safe and efficient processing operations. Focal point in the proce...   Flight Safety Advisor Job ID: 300576 Stavanger, Bergen Safety and Sustainability Closing Date: 20-Aug-2019 Helideck and fuel system verifications Supervise Equinors aviation operations Provide the groups users of aviation services with advice and assistance Prepare supplier technical and HSE requirements Ensure that these have an effective quality assurance system which satisfies the requirements of the authorities and of Equinor, and fol...   Principal Consultant Development And Deployment DPB PL Job ID: 305008 Rio De Janeiro People and Leadership Closing Date: 19-Jul-2019 • The scope of this role is at a Country level and includes the following responsibilities across Equinor Brazil; • Drive people and leadership development in close collaboration with Equinor University and the corporate people and leadership function; • Plan and facilitate activities to strengthen our values-based organisational culture;   Principal Consultant Development And Deployment (T&D) DPB LBS Job ID: 304996 Rio De Janeiro People and Leadership Closing Date: 19-Jul-2019 This position is to work with Learning and Competence Development as part of the LBS HR Services organization in Brazil, focusing on providing learning advices, translating competence strategy into learning paths, implementing and following-up Equinor’s competence assurance system contemplating the different BAs with presence in the country. Main ac...   Project Engineer, Large Capital Projects Job ID: 14586 Austin, Texas Operation & Maintenance Closing Date: 24-Jul-2019 The Project Engineer, Large Capital Projects, is responsible for managing all aspects of project delivery, from concept through commissioning and closeout through robust application of front end loading and strong execution. The position is responsible for management of multiple projects simultaneously, including projects in various phases of maturi...   Assistant F&C Job ID: 303706 Rio De Janeiro Finance & Control Closing Date: 17-Jul-2019 Vaga exclusiva para PCDs.   • Análise de documentos (NFs); • Controle de documentação pendente; • Liberação de Pagamento; • Arquivamento   ____ Position exclusive for people with disabilities.   • Document analysis (NFs); • Control pendent documents; • Payment releases; • Arquive   Senior Consultant Government Relations And Public Affairs DPB COMM Job ID: 305356 Rio De Janeiro Communication Closing Date: 19-Jul-2019 • Provide insight and analysis on Brazil policy, energy sector, and general political issues of material interest to the business; • Provide monitoring and analysis of discussions around the energy sector in the federal, and relevant state and municipal levels; • Advise and support Equinor management on political topics and issues that is re...   Senior/Principal Data Scientist Job ID: 305779 Austin, Texas Technology Management Closing Date: 26-Jul-2019 What you will do:   • Work closely with business stakeholders to identify value and business needs and translate them into concrete problem statements that you and your team can deliver on. • Source, wrangle, cleanse and analyze large amounts of data in our cloud-based development and production environment • Rapidly prototype and it...   Senior DevOps/ML Engineer Job ID: 305830 Austin, Texas Technology Management Closing Date: 26-Jul-2019 • Design and implement a container-based Machine Learning platform. • Implements tools and processes to manage our data science infrastructure and model deployment. • Craft and maintain documentation of the platform and processes. • Implement and optimize platform configurations for cost, security, and performance • Work closely with...   Principal Consultant Supply Chain Management, Strategic Procurement TPD PSR Job ID: 304583 Rio De Janeiro Supply Chain Management Closing Date: 19-Jul-2019 • Perform, according to applicable Brazil governing requirements, the necessary actions to conduct acquisitions of products and/or services required by internal clients; • Ensure that acquisitions and supplier logistics are carried out in a cost-efficient manner and compliant with all applicable SSU and Brazilian regulatory requirements; • D...   Principal Consultant Supply Chain Management TPD PSR Job ID: 304563 Rio De Janeiro Supply Chain Management Closing Date: 19-Jul-2019 • Responsible for procurement within drilling and well activities, including; • Analyze supply and demand for specific categories; • Develop Procurement strategy; • Lead and coordinate processes to establish agreements, including prepare strategy, qualify tenderer, prepare tender packages and evaluation procedures, perform tender evaluat...   Principal Engineer Maintenance Mechanical Job ID: 305574 Rio De Janeiro Operation & Maintenance Closing Date: 19-Jul-2019 • Be a technical advisor on mechanical, inspection and maintenance activities within Technical Competence team, for Equinor Fields in Brazil. • Provide Support for Technical Integrity on ensuring that the assets are inspected, required activities are planned and reported in compliance with Equinor, International and local authorities requirement...   Measurement Supervisor Job ID: 305487 Three Rivers Multiple disciplines Closing Date: 19-Jul-2019 • The primary role of this position is to provide day-to-day support of the project’s measurement of natural gas, condensate, and water.  The Measurement Supervisor will also act as a liaison between field operations and the project’s Production Volume Reporting group. • Daily monitoring of all metering systems.  Responsible for new me...   Operations/Production Lead Job ID: 306124 St. Johns Operation & Maintenance Closing Date: 19-Jul-2019 The Bay du Nord (BdN) discovery is located ~500 kms East North East of St John’s, Newfoundland and Labrador (NL) in the Flemish Pass Basin in approximately 1170 meters of water. Equinor is Operator with a 65% participating interest along with Husky as partner at 35% working interest. The operating environment is harsh and remote with extreme we...   Senior Supply Chain Analyst Job ID: 305051 Houston, Texas Supply Chain Management Closing Date: 19-Jul-2019 • Be a Role model for “I am safety”. • Act as LEAN champion through continuous engagement on operational desktop documentation/process improvement in Promapp with visible results. • Act as Lead on strategic change management projects e.g.. Human Rights operationalization in Supply Chain process across US Onshore, US Offshore and Canada. ...   Principal Engineer Reservoir Technology Job ID: 305596 Austin, Texas Petroleum Technology Closing Date: 19-Jul-2019 This is a position in Global Unconventional Reservoir Management team. Serve as a technical resource supporting Equinor’s Onshore Assets. Willison Basin, Eagle Ford or Appalachian basin experience is preferred.   Conduct reservoir engineering evaluations on selected properties to evaluate their potential, predict reservoir performance, evalua...   Principal Engineer Reservoir Technology Job ID: 305597 Austin, Texas Petroleum Technology Closing Date: 19-Jul-2019 This is a position in Global Unconventional Reservoir Management team. Serve as a technical resource supporting Equinor’s Onshore Assets. Willison Basin, Eagle Ford or Appalachian basin experience is preferred.   Conduct reservoir engineering evaluations on selected properties to evaluate their potential, predict reservoir performance, evalua...   Supply Chain Analyst Job ID: 304660 Houston, Texas Supply Chain Management Closing Date: 19-Jul-2019 • Responsible for tactical procurement activities, establishing and managing contracts for Tier 2 & 3 suppliers • Drive and manage the Req 2 Pay process and ensure process compliance • Establish and manage POs and contracts in support of the Business Services team in a timely and efficient manner. • Request and maintain vendor master dat...   Software Developers DevOps And/Or Back-End Job ID: 13551 Stavanger, Bergen, Trondheim, Oslo Information Technology Closing Date: 31-Jul-2019 We are looking for junior or experienced developers to design and create tools, libraries, applications, platforms and solutions which solve the challenges the largest energy company in Norway face in the age of digitalization. We are looking for DevOps and back-end developers that: Like to communicate with servers, create beautiful APIs and wo...   Front-End Developer Job ID: 13553 Stavanger, Bergen, Trondheim, Oslo Information Technology Closing Date: 31-Jul-2019 We are looking for junior or experienced developers to design and create tools, libraries, applications, platforms and solutions which solve the challenges the largest energy company in Norway face in the age of digitalization. We are looking for developers who can help us create modern web applications and mobile applications. We value insightf...   Systems Programmer Job ID: 13552 Stavanger, Bergen, Trondheim, Oslo Information Technology Closing Date: 31-Jul-2019 We are looking for junior or experienced developers to design and create tools, libraries, applications, platforms and solutions which solve the challenges the largest energy company in Norway face in the age of digitalization. Do you like implementing libraries and creating tools for other developers? Do you like to solve complex problems ...   Regulatory Compliance State And Federal Well Permitting Specialist Job ID: 302547 Austin, Texas, Houston, Texas Safety and Sustainability Closing Date: 28-Jun-2019 The Regulatory Compliance State and Federal Well Permitting Specialist is responsible for supporting the asset by coordinating and submitting regulatory filings in a timely manner with local, state and federal regulatory agencies and ensuring acceptance. To assure compliance with Federal /State regulatory requirements as related to drilling, complet... Servicearbeider/Helivakt Forpleining & Administrasjon Job ID: 301691 Offshore Norway Operation & Maintenance Closing Date: 28-Jul-2019 Som servicearbeider innen JOS CA så vil du måtte håndtere forskjellige oppgaver og roller. Posisjonen er en flerferdighetsstilling som medfører at en skal håndtere oppgaver med renhold samt vedlikehold av boligkvarter og dedikerte uteområder samt kjøkkentjeneste. En må delta i rollen som helivakt på installasjonene, dette krever at en er i ...   Kokk Forpleining & Administrasjon Job ID: 301690 Offshore Norway Operation & Maintenance Closing Date: 28-Jul-2019 Kokk har det daglige ansvar for drift av kjøkkenet, herunder bestillinger, lagring, produksjon og servering av næringsmidler samt hygiene og renhold i området. Stillingen har ikke personell- og eller budsjettansvar. Drift av kjøkkenet er basert på døgnproduksjon slik at skiftarbeid må påregnes. Kokk har også ett oppgave ansvar for å læ... استات اویل، (Statoil) شرکت نفت و گاز نروژی است، که در سال ۱۹۷۲ تأسیس شد و در سال ۲۰۰۷ پس از ادغام با بخش نفت و گاز شرکت «نورسک هیدرو»، توسعه یافت.

بزرگترین سهامدار کمپانی استات اویل، دولت نروژ است. ۶۷٪ درصد از سهام این شرکت، در مالکیت وزارت نفت و انرژی نروژ می‌باشد. استات اویل با تمرکز بر فعالیت‌های خود در بخش صنعت نفت، هم‌اکنون دارای عملیات در ۳۶ کشور جهان است.

در سال ۲۰۱۰ شرکت استات اویل، در فهرست فورچون جهانی ۵۰۰؛ در رتبه سیزدهم از بزرگترین شرکت‌های نفتی جهان قرار گرفت. همچنین از نظر میزان سود و درآمد نیز، بعنوان بزرگترین شرکت اروپای شمالی (که به منطقه نوردیک مشهور است) شناخته می‌شود.

ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما