تاریخ انتشاريکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۹
خبرهای خوب مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب برای کارکنان عملیاتی
مهندس احمدمحمدی مدیر عامل مناطق نفتخیر جنوب: در راستای ایجاد انگیزه و پویایی کارکنان عملیاتی مناطق نفت خیز جنوب که چرخه اقتصادی کشور را میچرخانند ۵۰ امتیاز به کارکنان واحدهای عملیاتی براساس سابقه کار وبه ازای هرسال سابقه ۱۰ امتیاز اختصاص داده شده است/ درهمین راستا نیز امتیازات ویژه ای را برای نخبگان مناطق نفت خیز جنوب در نظر گرفته شده که از جمله اختصاص ۵ واحد منزل سازمانی خارج از نوبت برای هریک از شرکت‌های تابعه مناطق نفت خیز جنوب در اختیار مدیر عامل شرکتها قرارگرفته است/ مدیران مناطق نفت خیز جنوب تمام توان خودرا بکار خواهند گرفت تا بتوانند عملیات را به جایگاه اصلی خود برسانند/ در راستای توجه به مجموعه عملیات و پیگیری های مدیرعامل شرکت نفت و گاز گچساران برای اولین بار در سطح مناطق نفت خیز جنوب توانستیم سمت های سازمانی مجموعه عملیات شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران را ارتقادهیم./منبع:Nisoc

لینک کوتاه : http://www.naftonline.ir/news/14649/

ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

وضعیت استخدامی شما در صنعت نفت کدامیک از موارد ذیل است؟
رسمی
پیمانی
قراردادی مدت معین
قراردادی مدت موقت
پیمانکاری
شاغل نفت نیستم