نفت آنلاین | رویدادهای مهم نفت و انرژی 11 آذر 1398 ساعت 13:05 http://www.naftonline.ir/news/19532/درآمد-شرکت-ملی-نفت-نیمه-نخست-امسال-چقدر-بوده-جدول -------------------------------------------------- جزئیات عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی: عنوان : درآمد شرکت ملی نفت در نیمه نخست امسال چقدر بوده است؟+جدول -------------------------------------------------- جزئیات عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی در نیمه نخست امسال نشان می‌دهد شرکت ملی نفت 263 هزار میلیارد تومان درآمد داشته است. متن : به گزارش نفت آنلاین ؛جزئیات عملکرد شش ماهه سال جاری 4 شرکت مادر تخصصی و بزرگ سودده دولتی مشخص شد. عملکرد بودجه شرکت های دولتی در 6 ماه نخست سال 98 نشان می دهد شرکت مادر تخصصی ملی نفت ایران در این مدت 263 هزار و 619 میلیارد تومان درآمد داشته است. همچنین شرکت ملی گاز ایران نیز 21 هزار و 117 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در 6 ماه سال جاری درآمد 2 هزار و 349 میلیارد تومانی داشته است و درآمد شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی 673 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است. عملکرد 6 ماهه 98 چهار شرکت بزرگ دولتی- ارقام به میلیارد تومان عنوان درآمد مالیات پرداختی سهم دولت از سود تقسیم شده شرکت ملی نفت 263,619 880 334 شرکت ملی گاز 21,117 105 0 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 2,349 7 0 شرکت ملی صنایع پتروشیمی 673 0 0 در میان درآمدهای این 4 شرکت تنها شرکت ملی نفت از محل سود حاصلهبالغ بر سهم334 میلیارد تومان به دولت داده و 880 میلیارد تومان نیز مالیات پرداخت کرده است. مالیات شرکت ملی گاز 105 میلیارد و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 7 میلیارد و شرکت ملی صنایع پتروشیمی صفر به ثبت رسید. همچنین درآمد ناشی از تعهدات بند "ق" تبصره 2 قانون بودجه سال 93 و ماده 12 قانون رفع موانع تولید 1350 میلیارد تومان بوده است.