نفت آنلاین | رویدادهای مهم نفت و انرژی 21 دی 1398 ساعت 17:24 http://www.naftonline.ir/news/19855/اعلام-نظر-شورای-نگهبان-خصوص-تبدیل-وضعیت-استخدامی-ایثارگران-فرزندان-شرکتی-قراردادی-پیمانی-رسمی -------------------------------------------------- عنوان : اعلام نظر شورای نگهبان در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران و فرزندان آنها از شرکتی، قراردادی و پیمانی به رسمی -------------------------------------------------- طرح مذکور جهت اصلاحیه و تصویب بصورت قانون به مجلس شورای اسلامی برگردانده شد. مجلس می‌بایست مجدداً طرح مذکور را در دستور کار قرار دهد و مجدداً بصورت یک قانون تصویب نماید. متن : نفت آنلاین || نظر شورای نگهبان در خصوص استفساریه تبصره ۱ بند "ذ" ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران شرکتی، قراردادی و پیمانی و خانواده آنها طرح مذکور جهت اصلاحیه و تصویب بصورت قانون به مجلس شورای اسلامی برگردانده شد. مجلس می بایست مجدداً طرح مذکور را در دستور کار قرار دهد و مجدداً بصورت یک قانون تصویب نماید. ----------------------------------------------------------------------------------- اعلام مغایرت شورای نگهبان نامه شماره 15138/102/98 مورخ 18/10/1398 رییس محترم مجلس شورای اسلامی عطف به نامه شماره 79597/664 مورخ 7/10/1398: طرح استفساریه تبصره (1) بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ سوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 18/10/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد: - از آنجا که طرح مذکور تفسیر نیست و قانون گذاری جدید محسوب می شود، مغایر اصل 73 قانون اساسی و نظر تفسیری شماره 583/21/76 مورخ 10/3/1376 شورای نگهبان از این اصل شناخته شد. عباسعلی کدخدایی- قائم مقام دبیر شورای نگهبان --------------------------------------------------------------------------------------