نفت آنلاين | اخبار نفت، گاز و پتروشيمی 16 ارديبهشت 1398 ساعت 10:53 http://www.naftonline.ir/news/15541/نظرات-کارکنان-قراردادی-مدت-موقت-صنعت-نفت-خصوص-پوشش-بیمه-تکمیلی-دانا -------------------------------------------------- عنوان : نظرات کارکنان قراردادی مدت موقت صنعت نفت در خصوص پوشش بیمه تکمیلی دانا -------------------------------------------------- متن : نفت آنلاین//با توجه به نارضایتی کارکنان ؛ جهت بررسی دقیق تر موضوع  لطفا نظرات؛ پیشنهادات و مشکلات خود را در خصوص خدمات ارائه شده توسط این شرکت بیمه ای به نیروهای قراردادی مدت موقت صنعت نفت در قسمت نظرات همین پست وارد نمایید.