نفت آنلاین | رویدادهای مهم نفت و انرژی 5 دی 1398 ساعت 18:30 http://www.naftonline.ir/video/19736/فیلمی-کوتاه-لحظه-تزریق-گل-عمق-چاه-مهار-۱۴۷-رگ-سفید-بعد-حدود-۲-ماه-سوختن -------------------------------------------------- انتشار بمناسب سالورز مهار چاه 147 رگ سفید عنوان : فیلمی کوتاه از لحظه تزریق گل به عمق چاه و مهار چاه ۱۴۷ رگ سفید بعد از حدود ۲ ماه سوختن -------------------------------------------------- چاه شماره 147 رگ سفید بعد از تزریق گل به عمق چاه بعد از حدود ۲ ماه سوختن مهار شد. متن : این فیلم زمانی را نشان میدهد (پنجم دی ماه ۹۶) که متخصصین سیمانکاری حفاری گل را با پمپ تراک به عمق چاه تزریق و آنرا خاموش کردند.