نفت آنلاين | اخبار نفت، گاز و پتروشيمی 18 مرداد 1398 ساعت 20:17 http://www.naftonline.ir/news/6503/٢-انتصاب-شرکت-ملی-مناطق-نفتخیز-جنوب -------------------------------------------------- عنوان : ٢ انتصاب در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب -------------------------------------------------- متن : به گزارش نفت آنلاین، در حکمی از سوی مهندس بیژن عالی پور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، مهندس یونس عباسی لرکی به عنوان مدیر تعمیر، تکمیل و خدمات فنی چاه های این شرکت منصوب شد. همچنین در حکمی دیگر از سوی مهندس محسن دهانزاده مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون، وحید زارع به عنوان سرپرست مدیریت عملیات این شرکت منصوب شد.