نفت آنلاين | اخبار نفت، گاز و پتروشيمی 30 دی 1398 ساعت 18:59 http://www.naftonline.ir/news/19967/فرصت-های-شغلی-یک-شرکت-بزرگ-نفت-گاز-کشور-استرالیا -------------------------------------------------- عنوان : فرصت های شغلی یک شرکت بزرگ نفت و گاز در کشور استرالیا -------------------------------------------------- فرصت های شغلی شرکت نفت و گازی OMV اتریش در استرالیا- 9 ژانویه 2020 متن : فرصت های شغلی شرکت نفت و گازی OMV اتریشدر استزالیا- 9 ژانویه2020 (برای اطلاعات بیشتر روی هر شغل کلیک نمائید) Professional Retail Non-Oil|Position number: 20333|Job Area: Information Systems / IT|Company division: Aktiengesellschaft|Location: Vienna - Headoffice Expert RPA Development & Operations|Position number: 21549|Job Area: Information Systems / IT|Company division: Downstream / Refining & Marketing|Location: Vienna - Headoffice Expert Civil Engineering|Position number: 21304|Job Area: Others|Company division: Downstream / Refining & Marketing|Location: Schwechat Senior Expert Category Management VIVA Shop|Position number: 21237|Job Area: Marketing & Sales|Company division: Downstream / Refining & Marketing|Location: Vienna - Headoffice Professional Applications Development|Position number: 21474|Job Area: Information Systems / IT|Company division: Upstream / Exploration & Production|Location: Gnserndorf Senior Expert SAP Security|Position number: 21560|Job Area: Information Systems / IT|Company division: Aktiengesellschaft|Location: Vienna - Headoffice Expert Mechanical Availability|Position number: 21307|Job Area: Mechanical Engineering|Company division: Downstream / Refining & Marketing|Location: Schwechat Team Lead Card Value Added Services|Position number: 21456|Job Area: Marketing & Sales|Company division: Downstream / Refining & Marketing|Location: Vienna - Headoffice Senior Project Manager Engineering|Position number: 20840|Job Area: Project Management|Company division: Downstream / Refining & Marketing|Location: Schwechat Senior Expert Financial Statements & Closing Australasia|Position number: 21418|Job Area: Finance & Controlling|Company division: Aktiengesellschaft|Location: Vienna - Headoffice Mitarbeit an einem Projekt zur Digitalisierung, Optimierung und Effizienzsteigerung des Betriebs der OMV- Gasspeicher.|Position number: 21639|Job Area: Information Systems / IT|Company division: Aktiengesellschaft|Location: Austria Invoice to Pay Professionals - limited contract 3-5 years|Position number: 19460|Job Area: Finance & Controlling, Others|Company division: Aktiengesellschaft|Location: Vienna - Headoffice Experte Kreditorenbuchhaltung|Position number: 18942|Job Area: Finance & Controlling|Company division: Aktiengesellschaft|Location: Vienna - Headoffice Area Manager - Salzburg / Tirol|Position number: 21609|Job Area: Marketing & Sales|Company division: Downstream / Refining & Marketing|Location: Other location Austria Senior Expert Digital Portfolio|Position number: 19176|Job Area: Information Systems / IT, Others|Company division: Upstream / Exploration & Production|Location: Vienna - Headoffice 6-months Internship OMV Biofuel Supply & Feedstock|Position number: 21621|Job Area: Legal & Compliance|Company division: Aktiengesellschaft|Location: Austria Senior Expert Controlling E&P GmbH|Position number: 20310|Job Area: Finance & Controlling|Company division: Upstream / Exploration & Production|Location: Vienna - Headoffice Expertenfunktion in der Elektrotechnik|Position number: 21309|Job Area: Electrical Engineering|Company division: Downstream / Refining & Marketing|Location: Schwechat Department Manager Center of Excellence Retail|Position number: 21578|Job Area: Information Systems / IT|Company division: Downstream / Refining & Marketing|Location: Vienna - Headoffice Project Manager Digitalization & IT Downstream|Position number: 20788|Job Area: Information Systems / IT|Company division: Downstream / Refining & Marketing|Location: Vienna - Headoffice "BE FIRST" BUSINESS PROJECT: "Fuel cards strategic pricing initiative"|Position number: 21497|Job Area: Administration & Organization, Finance & Controlling, General Management, Project Management|Company division: Aktiengesellschaft|Location: Austria Professional Financial Statements & Closing Australasia|Position number: 21419|Job Area: Finance & Controlling|Company division: Aktiengesellschaft|Location: Vienna - Headoffice LNG Commercial Operator|Position number: 21461|Job Area: Trading|Company division: Downstream / Gas & Power|Location: Vienna - Headoffice FerialpraktikantInnen gesucht!|Position number: 21476|Job Area: Administration & Organization, Business Development & Strategy, Communication & PR, Economics, Finance & Controlling, General Management, Health, Safety & Environment, Human Resources, Information Systems / IT, Legal & Compliance, Marketing & Sales, Project Management, Purchasing / Procurement, Supply & Logistics, Sustainability & CSR, Technology/ Engineering/ Technics, Geosciences / Geology / Geophysics, Petroleum Engineering, Process Engineering, Trading|Company division: Aktiengesellschaft|Location: Austria Head of Department Procurement - Unit Well Related|Position number: 21322|Job Area: Purchasing / Procurement|Company division: Aktiengesellschaft|Location: Vienna - Headoffice او ام ویsterreichische Minerall VerwaltungMVشرکتنفت و گازاتریشیوچند ملیتیاست، که مقر اصلی آن در شهروین،اتریشقرار دارد. این شرکت در زمینهاکتشاف،استخراجوبازاریابینفت خاموگاز طبیعی، همچنینتولید برقفعالیت می نماید. شرکت اوام وی، در سال ۲۰۱۱ با درآمدی معادل ۳۴ میلیاردیوروو نیروی کاری برابر ۳۰٫۰۰۰ نفر، بزرگترین شرکت در کشوراتریشبر پایه شمار کارکنان شناخته شد. در سال ۲۰۱۱ این شرکت، در حدود ۸۰۰٫۰۰۰ تن نفت و ۱٫۳ میلیاردمترمکعبگاز طبیعیدر کشوراتریشتولید کرده، که این مقادیر، به ترتیب معادل ۸۶٪ درصد و ۸۳۳٪ درصد از تولید کل نفت و گاز اتریش بوده است. بخش پایین دستی شرکت اوام وی هم اکنون مالک شبکه ای از ۴٫۲۰۰جایگاه پمپ بنزیندراروپامی باشد.