نفت آنلاين | اخبار نفت، گاز و پتروشيمی 22 شهريور 1397 ساعت 19:52 http://www.naftonline.ir/news/8435/باقیمانده-حقوق-کارکنان-nidc-پرداخت -------------------------------------------------- عنوان : باقیمانده حقوق کارکنان Nidc پرداخت شد -------------------------------------------------- متن : نفت آنلاین/باقیمانده  حقوق کارکنان رسمی   حفاری پرداخت شد/مبلغی ازحقوق مردادماه کارکنان رسمی  حفاری اوایل ماه جاری بصورت  علی الحساب پرداختشده بود/ یک فصل از  نفت کارت نیز امروز پرداخت خواهد شد.