شرکت حفاری شمال
 
مسعود عیدی مدیرعامل شرکت حفاری شمال شد
۲۸ آبان ۱۳۹۷ ۱۰:۱۸