شرکت ملی حفاری ایران
 
مهندس سید عبدالله موسوی | نفت آنلاین
۲۵ دی ۱۳۹۸ ۱۱:۱۶
اجرای برنامه های ورزشی در شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۲۳ دی ۱۳۹۸ ۲۰:۰۳
مجموعه فرهنگی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی | شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۶ دی ۱۳۹۸ ۱۹:۱۳
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران | مهندس سید عبدالله موسوی
۱۰ دی ۱۳۹۸ ۱۲:۱۰
مهندس علی دقایقی | شرکت ملی حفاری ایران
۹ دی ۱۳۹۸ ۰۹:۵۶
عملیات مهار چاه شماره 147 رگ سفید | نفت آنلاین
۵ دی ۱۳۹۸ ۱۸:۳۰
مهار چاه شماره 147 رگ سفید در شامگاه پنجم دیماه 1396 | نفت آنلاین
۵ دی ۱۳۹۸ ۱۸:۰۲
تکذیب خبر بازداشت مدیرعامل سابق شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۲ دی ۱۳۹۸ ۱۰:۵۳
 
وضعیت استخدامی شما در صنعت نفت کدامیک از موارد ذیل است؟
رسمی
پیمانی
قراردادی مدت معین
قراردادی مدت موقت
پیمانکاری
شاغل نفت نیستم