شرکت ملی حفاری ایران
 
کار و تلاش کارکنان عملیاتی نفت | نفت آنلاین
۲۲ مرداد ۱۳۹۹ ۰۱:۳۰
مهندس مجتبی یوسفی | نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی
۱۳ مرداد ۱۳۹۹ ۱۳:۱۶
مهندس سید عبدالله موسوی | مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۴ مرداد ۱۳۹۹ ۱۸:۰۴
مهندس امیدعلی ممبینی گوداژدر | نفت آنلاین
۱ مرداد ۱۳۹۹ ۱۵:۴۲
مدیران صنعت حفاری عضو هیئت بسکتبال خوزستان | نفت آنلاین
۳۰ تير ۱۳۹۹ ۱۸:۴۸
مرحوم امید محمدی | شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۳۰ تير ۱۳۹۹ ۱۳:۳۹
مهندس امید علی ممبینی گود اژدر | نفت آنلاین
۲۹ تير ۱۳۹۹ ۱۶:۰۰
سید سالار محمدنیا | باشگاه فرهنگی ورزشی شرکت ملی حفاری ایران
۲۵ تير ۱۳۹۹ ۱۶:۴۱
انتصاب در شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۶ تير ۱۳۹۹ ۱۱:۲۶