شرکت ملی حفاری ایران
 
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ۱۶:۰۰
اخبار صنعت نفت | نفت آنلاین
۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۵۲
سید عبدالله موسوی | شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۳ خرداد ۱۳۹۹ ۱۸:۲۴
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۲۲
مهندس بابک زنگنه | شرکت ملی حفاری ایران
۶ خرداد ۱۳۹۹ ۱۷:۱۰
مهندس سید عبدلله موسوی | مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۹:۳۲
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۲۳:۵۰
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین | وزیر نفت
۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۸:۲۴
کاریابی دستگاه های حفاری در مناطق نفتخیز | نفت آنلاین
۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۵:۳۹