شرکت ملی حفاری ایران
 
اخبار شرکت ملی حفاری ایران
۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ۱۳:۰۳
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت || حفاری || نفت آنلاین
۲۹ بهمن ۱۳۹۸ ۱۲:۳۰
افتخاری دیگر برای ورزش شرکت ملی حفاری ایران || نفت آنلاین
۲۹ بهمن ۱۳۹۸ ۰۸:۳۸
افتتاح دستگاه حفاری 72 فتح شرکت ملی حفاری ایران || نفت آنلاین || عکس آرشیوی است
۲۸ بهمن ۱۳۹۸ ۱۴:۵۶
شرکت ملی حفاری ایران || نفت آنلاین
۲۸ بهمن ۱۳۹۸ ۱۴:۱۳
مجتمع فرهنگ رفاهی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی || نفت آنلاین
۲۰ بهمن ۱۳۹۸ ۱۵:۵۳
مهندس سید سالار محمدنیا || امور ورزش و تربیت بدنی شرکت ملی حفاری ایران
۱۹ بهمن ۱۳۹۸ ۱۳:۳۶
مهندس سید عبدالله موسوی || مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران
۱۶ بهمن ۱۳۹۸ ۱۲:۴۳
شرکت ملی حفاری ایران || ویروس کرونا || نفت آنلاین
۱۴ بهمن ۱۳۹۸ ۱۲:۱۷