حفاری
 
تصویری زیبا از یک دستگاه حفاری خشکی | نفت آنلاین
۳۰ مهر ۱۳۹۸ ۱۰:۳۳
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۶ مهر ۱۳۹۸ ۱۲:۴۳
مهندس مهران مکوندی | نفت آنلاین
۱۵ مهر ۱۳۹۸ ۱۷:۳۶
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۴ مهر ۱۳۹۸ ۱۳:۲۵
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۴ مهر ۱۳۹۸ ۱۲:۲۸
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۳ مهر ۱۳۹۸ ۱۳:۳۱
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۰ مهر ۱۳۹۸ ۱۰:۰۱
حمیدرضا خوشایند| شرکت ملی حفاری ایران
۹ مهر ۱۳۹۸ ۱۵:۲۰
طراحی و ساخت سامانه جامع مدیریت عملیات نمودارگیری
۲۴ شهريور ۱۳۹۸ ۰۷:۴۲