حفاری
 
سید عبدالله موسوی | شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۳ خرداد ۱۳۹۹ ۱۸:۲۴
کاریابی دستگاه های حفاری در مناطق نفتخیز | نفت آنلاین
۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۵:۳۹
کار و تلاش بر روی یک دکل حفاری | نفت آنلاین
۳۱ فروردين ۱۳۹۹ ۱۲:۵۲
سید عبدالله موسوی | مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران
۲۶ فروردين ۱۳۹۹ ۰۹:۲۹
مهندس سید عبدالله موسوی | مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران
۱۹ فروردين ۱۳۹۹ ۱۹:۳۸
شرکت ملی حفاری ایران | پیشگیری از ویروس کرونا | نفت آنلاین
۹ فروردين ۱۳۹۹ ۲۰:۵۹
پرداخت نفت کارت های ملی حفاری | سید عبدالله موسوی
۲۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۸:۴۵
چالش رقص بر روی یک دکل حفاری | نفت آنلاین
۲۳ اسفند ۱۳۹۸ ۱۳:۱۶
کارکنان پیمانکاری شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ ۰۰:۱۳