حفاری
 
اخبار شرکت ملی حفاری ایران
۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ۱۳:۰۳
افتخاری دیگر برای ورزش شرکت ملی حفاری ایران || نفت آنلاین
۲۹ بهمن ۱۳۹۸ ۰۸:۳۸
افتتاح دستگاه حفاری 72 فتح شرکت ملی حفاری ایران || نفت آنلاین || عکس آرشیوی است
۲۸ بهمن ۱۳۹۸ ۱۴:۵۶
شرکت ملی گاز ایران || فصل سرما || نفت آنلاین
۲۵ بهمن ۱۳۹۸ ۱۸:۰۲
مجتمع فرهنگ رفاهی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی || نفت آنلاین
۲۰ بهمن ۱۳۹۸ ۱۵:۵۳
مهندس سید عبدالله موسوی || مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران
۱۶ بهمن ۱۳۹۸ ۱۲:۴۳
شرکت ملی حفاری ایران || ویروس کرونا || نفت آنلاین
۱۴ بهمن ۱۳۹۸ ۱۲:۱۷
دستگاه حفاری شهید رجایی شرکت ملی حفاری ایران || نفت آنلاین
۱۱ بهمن ۱۳۹۸ ۱۸:۳۹
دکلبان به هنگام حفر چاه، ناظر و مسئول نگهداری پمپ‌های گِل است.
۱۰ بهمن ۱۳۹۸ ۱۴:۵۲