حفاری
 
شاهکار حفارمردان شرکت ملی حفاری ایران در منطقه نفتی آزادگان | نفت آنلاین
۲۰ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۵۰
کارکنان پیمانکاری شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۵ آبان ۱۳۹۸ ۱۴:۰۵
شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین
۱۳ آبان ۱۳۹۸ ۱۲:۱۳
آگهی استخدام در یک شرکت معتبر خصوصی در زمینه نفت ؛ گاز و پتروشیمی | نفت آنلاین
۸ آبان ۱۳۹۸ ۰۸:۴۰
عملیات مهار چاه شماره 147 رگ سفید | نفت آنلاین
۷ آبان ۱۳۹۸ ۲۲:۳۰
مهارگران چاه شماره 147 رگ سفید | پنجم دی ماه 1396 | نفت آنلاین
۷ آبان ۱۳۹۸ ۲۲:۱۹
شهدای صنعت حفاری در حادثه رگ سفید | نفت آنلاین
۷ آبان ۱۳۹۸ ۲۲:۰۸
فرزندان شهید فرزاد ارزانی از شهدای حادثه تلخ رگ سفید | نفت آنلاین
۷ آبان ۱۳۹۸ ۱۶:۵۳
تصویری از حادثه تلخ چاه شماره 147 رگ سفید | نفت آنلاین
۶ آبان ۱۳۹۸ ۲۲:۰۶